Start / Nasza oferta
Nasza oferta
Odbieramy:
 • sprzęt elektroniczny,monitory,komputery,
 • zużyte źródła światła zawierające rtęć,
 • odpady z warsztatów samochodowych,zużyte akumulatory,
 • przeterminowana żywność,
 • odpady produkcyjne, odpady tworzyw sztucznych
 • odpady z przetwórstwa żywności i żywność przeterminowana,
 • olej i odpady ropopochodne,
 • zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
 • sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego.

Dostarczamy:
Środki myjące i czyściwa niezbędne w każdym zakładzie przemysłowym lub w warsztacie

 

Odbieramy:

 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • przeterminowane chemikalia i odczynniki,
 • termometry rtęciowe,

Dostarczamy:
Środki myjące i dezynfekujące niezbędne w każdym gabinecie lekarskim i weterynaryjnym

Odbierzemy wszelkie odpady i weźmiemy za nie pełną odpowiedzialność, wystawimy wymagane
przepisami dokumenty.

 

Na życzenie klienta wykonamy dokumentację fotograficzną z procesu niszczenia odpadów.

 

Ceny odbioru odpadów uzależnione są od ilości i rodzaju odpadów i są każdorazowo ustalane po pisemnym zapytaniu.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY